Aktivačné práce a pracovná terapia.

 

V tomto roku pokračujeme  v aktivačných prácach a pracovnej terapii. Aktivačné práce momentálne vykonáva 7 ľudí. Zveľaďovali sme okolie: kosili, hrabali, starali sa o záhradku, rýľovali, sadili, okopávali, zbierali úrodu. Upratali sme sklad s oblečením a pripravili veci na bazár. Začali sme vyrábať aj rôzne dekoračné predmety. Objavili sme, že v každom z nás, je niečo kreatívne. Do týchto prác sme sa snažili zapájať aj deti a celkom ich to bavilo. Cez prázdniny sme zbierali bylinky, z ktorých sme potom robili sirupy. Zručnosti, ktoré sme získali, bude verím možné vyžiť v nájdených zamestnaniach. 

Zmluva s Úradom práce soc. vecí a rodiny v Prešove o aktivácii plnoletých členov domácností (tzv. aktivačné práce), ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.