Týždeň v Anima škole - Odľahčovací tábor 2016

Špecifický program odľahčovacej služby pre náhradné a profesionálne rodiny starajúce sa o deti so špecifickými potrebami.

Deti sa pod dohľadom špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov učia ako sa vyrovnať s frustráciou, ako zvládať efektívne svoj hnev a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi v kolektíve. Každé dieťa sa naučí novú praktickú zručnosť (varenie, prestieranie na stôl a pod.), ktorú si odnesie do "svojej rodiny".

Pre náhradné a profesionálne rodiny to znamená, že si môžu zobrať dovolenku s pocitom, že je o ich dieťa dobre a profesionálne postarané.

Na konci pobytu je pre každé dieťa vypracovaný profil s návrhom činností, ktoré dané dieťa preferovalo a ďalej ho rozvíjajú. Každý "rodič" dostane odporúčania ako ďalej pracovať na rozvoji potenciálu konkrétneho dieťaťa.