Živé učenie a Józef Szopiński

Józef Szopiński je poľský psychológ, ktorý pracuje s ľuďmi metódou živého učenia. Amina v spolupráci s ním organizuje kurzy asi trikrát do roka, a preto sme využili príležitosť a pozvali sme ho na stretnutie aj s našimi klientmi so Varhaňoviec. Stretnutie bolo príjemné, otvorené a spontánne, aj vďaka tomu, že poľská reč je nám blízka.

Metódou živého učenia táto skupina pracuje už od začiatku júna pravidelne raz za dva týždne s Katarínou Komlošovou a Petrom Fudalym. Aj vďaka tomu sa na ďalšie stretnutie s poľským hosťom tešíme už teraz, pretože každý účastník kurzu potvrdil, že toto stretnutie bolo pre neho prínosom.

Karine z Ukrajiny u nás na návšteve

V júli 2017 sa účastníčka kurzu živého učenia - Karine z Ukrajiny, zdržala na Slovensku trocha dlhšie, strávila s nami v Domove na pol ceste jeden celý pracovný deň.

Stretnutie bolo spontánne, nepripravované dopredu, ale o to srdečnejšie a veľmi príjemné. Posedeli sme si najprv pri káve a prehodili zopár slov s dospelými. Deti však boli nedočkavé a volali ju medzi seba. Pripravili sme veci na ručné práce a po chvíli už deti spolu s Karine vyrábali papierové zvieratká. Každý si vybral, akým zvieratkom by chcel byť, potom si ho vyrobil a nastokol na prst. Ešte sme urobili malý domček a rozprávka sa mohla začať.

Sebik hral na gitare, tak sme ho poprosili, aby nám na úvod zahral nejakú melódiu. Potom už zvieratká postupne prichádzali k domčeku, zaklopali a pýtali sa: "Domček, domček, kto v tebe býva?" Každé dieťa hovorilo samé za seba a tlmočníka vôbec nebolo treba. Všetky zvieratká nakoniec spolu bývali v domčeku a bolo im tam veľmi veselo.

Karine sa u nás veľmi páčilo a veríme, že nás navštívi aj nabudúce, keď bude mať chuť pobudnúť chvíľku na Slovensku.

Strana 1 z 4